The 2010 Handbag Awards Kazumi Lomri & Fusako Nakanishi

jp    Finalist Kazumi Lomri & Fusako Nakanishi    Company Chako

Kazumi Lomri & Fusako Nakanishi
Kazumi Lomri & Fusako Nakanishi @ Chako